10 važnih činjenica o sindromu policističnih jajnika

  1. najčešći endokrinološki poremećaj žena u reproduktivnom periodu života
  2. jedan od najčešćih uzroka steriliteta
  3. 50-70% žena sa PCOS ostaje nedijagnostikovano
  4. za postavljanje dijagnoze treba da budu prisutne 2 od 3 karakteristike: ultrazvučni nalaz policističnih jajnika,  poremećaj ovulacije, znaci hiperandrogenizma (pojačana maljavost, opadanje kose…)
  5. najčešći simptomi: poremećaj menstrualnog ciklusa, izostanak ovulacije, gojaznost, problemi sa začećem i održavanjem trudnoće, akne, maljavost, opadanje kose, depresija
  6. pravilna ishrana sa adekvatnom suplementacijom dodacima ishrani, redovna umerena fizička aktivnost, kontrola stresa, redovan san i pozitivan životni stav, osnova su prevencije komplikacija i terapije PCOS
  7. rano otkrivanje i prevencija su najvažniji za sprečavanje komplikacija
  8. trajno usvajanje pravilnih životnih navika dovodi do smanjenja simptoma
  9. važno je da žena bude dobro informisana i da proaktivno pristupi svom zdravlju
  10. ŽENA BIRA ZDRAVLJE!