Udruženje Žena bira zdravlje prikupljene podatke koristi u administrativne svrhe zbog dobrovoljne komunikacije i saradnje u vezi tema kojima se Udrženje Žena bira zdravlje bavi.