Sadržaji na sajtu služe isključivo u svrhu pružanja informacija i edukacije. Informacije i saveti ne mogu zameniti odlazak kod lekara ili terapiju. Preporuka je da se obavezno posavetujte sa izabranim lekarom.